Andoria Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 NIP: 551-23-02-511, REGON: 356390005

Dział sprzedaży krajowej

Helena Gawęda tel. +48 693 692 766 h.gaweda@andoria.pl

Dział sprzedaży – Eksport

Marek Gwizdalski tel. +48 693 692 712 m.gwizdalski@andoria.pl

Sprzedaż silników

Włodzimierz Serafin tel. +48 693 692 713 w.serafin@andoria.pl

Dział zakupów

Kierownik – Kamil Szypuła tel. +48 33 876 22 61 k.szypula@andoria.pl

Marketing/ Public Relations

Manager ds. PR i Marketingu- Marzena Uram tel. +48 519 517 249 marzenauram@eeodlewnia.pl

Dział Kontroli Jakości

Kierownik Działu Jakości- Paulina Bałys tel. +48 33 8762 214 tel. +48 693 692 752 p.balys@andoria.pl