Laboratorium Badań Materiałowych wykonuje:

a) badania metalograficzne stali i żeliw:

 • ocena makrostruktury,
 • ocena mikrostruktury na mikroskopie optycznym.

 

b) badania własności mechanicznych stali i żeliw:

 • próby rozciągania w temperaturze otoczenia,
 • próby udarności metodą Charpy’ego w temperaturze pokojowej i poniżej zera,
 • pomiary twardości metodą Brinella, Vickersa i Rockwella,
 • oznaczanie grubości warstw utwardzonych metodą rozkładu twardości.

 

Laboratorium Spektrometryczne i Materiałów Formierskich wykonuje:

a) badanie materiałów wejściowych ( m.in. piasków formierskich, spoiw, żywic).
b) badania parametrów mas formierskich:

 • wytrzymałość na ściskanie,
 • przepuszczalność,
 • zagęszczalność,
 • wilgotność,
 • zawartość gliny aktywnej,
 • osypliwość.

c) badania parametrów mas rdzeniowych:

 • wytrzymałość na zginanie,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • płynność swobodna.

d) spektrometryczną analizę składu chemicznego stali i żeliw.

Laboratorium Długości i Kąta wykonuje:

a) nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
b) pomiary okrągłości średnic i prostoliniowości,
c) pomiary replik promieni i zarysów przez porównanie metodą optyczną,
d) pomiary chropowatości metodą bezodniesieniową,
e) pomiary rozstawu kątowego i zarysu krzywek wałków rozrządu,
f) pomiary parametrów gwintu zewnętrznego i wewnętrznego,
g) precyzyjne pomiary średnic wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów silnika.

Izba pomiarów wykonuje:

a) pomiary współrzędnych otworów x,y,z oraz odchyłek położenia i kształtu, długości i kątów w przestrzeni,
b) pomiary i profilogramy charakterystyk chropowatości, nośności i falistości powierzchni,
c) pomiary zarysów x,y i wykresy kształtu mierzonego konturu zarysów krzywoliniowych,
d) 100% wymiarów wg instrukcji technologicznych.

 

 
Prezentacja PDF