Nadrzędnym celem ANDORII jest wytwarzanie odlewów wysokiej jakości oraz świadczenia usług związanych z ich obróbką.

Naczelną zasadą ANDORII jest „zasada odpowiedzialności każdego pracownika” za terminowość, jakość oraz bezpieczeństwo wyrobu. W naszych działaniach i procesach dążymy do utrwalenia opinii solidnej i przewidywalnej firmy, dbającej o dobre warunki pracy i rozwój pracowników.

Realizacji niniejszej polityki służy wdrożony w firmie system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001: 2015 oraz IATF 16949:2016. Zasady przyjęte przez naszą organizację to: 

  1. CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMAMI  ISO 9001: 2015 ORAZ IATF 16949:2016 w celu uzyskania  stabilnej i mocnej pozycji firmy.
  2. UTRZYMANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU firmy ANDORIA uwzględniając i spełniając potrzeby klienta, środowiska oraz pracowników, a także wymagania prawne.
  3.  TERMINOWA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ składanych przez klientów oraz doskonalenie ich obsługi.
  4. SUKCESYWNE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I ŚWIADOMOŚCI pracowników poprzez udział w zaplanowanych szkoleniach i utrwalanie zasady, że za jakość odpowiadają wszyscy pracownicy.
  5. ZAPEWNIENIE DOSTAWY PRODUKTÓW BEZPIECZNYCH BEZ WAD poprzez spełnienie wymagań jakościowych dzięki zaangażowaniu w planowanie i wdrażanie nowych projektów
  6.  ROZBUDOWA FIRMY obejmująca ulepszenie procesów wytwórczych oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy, poszerzenia asortymentu oferowanych usług, a co za tym idzie pozyskanie nowych klientów.
  7.  CIĄGŁE ULEPSZANIE PROCESÓW technologicznych i ich monitorowanie na poszczególnych etapach produkcyjnych.

Założenia Polityki stanowią zobowiązania, są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Andoria Sp. z o.o.