Jakość

ANDORIA zapewnia, że wyroby przez nią produkowane są wyrobami bezpiecznymi i odpowiedniej jakości. KLIENT korzystający z naszych usług jest kompetentnie obsłużony, a zamówiony wyrób lub usługa jest dostarczona zgodnie z jego wymaganiami.

Priorytetowym działaniem, zmierzającym do osiągnięcia postawionego celu, jest postępowanie w myśl zasady, że każdy pracownik spółki jest odpowiedzialny za jakość i efektywność swojej pracy, zarówno przy jej przyjmowaniu – jako klient, jak i zdawaniu – jako dostawca.

Sposobem na osiągnięcie celu jest:
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu,
  • optymalizacja procesów wytwórczych,
  • stosowanie odpowiednich metod kontroli, badań, analiz wyrobów, procesów i systemu,
  • w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa wyrobu,
  • angażowanie wszystkich pracowników w kształtowaniu wysokiego poziomu jakości.
Jakość
Zarząd ANDORII zobowiązuje się do:
  • spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością wg IATF 16949:2016 na każdym szczeblu zarządzania,
  • spełnienia wymagań jakościowych poprzez zaangażowanie w planowanie i wdrażanie nowych projektów aby zapewnić dostawy Produktów Bezpiecznych bez wad,
  • spełnienia wymagań prawnych oraz postanowień zawartych umów i kontraktów z Klientami,
  • spełnienia aktualnych i przyszłych wymagań IATF, Klientów oraz udziałowców, spełnienia oczekiwań personelu w zakresie podnoszenia kompetencji i motywacji.
Jakość