Andoria jako międzynarodowy dostawca posiada wiele certyfikatów poświadczających wysoką jakość:

Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskiem na zgodność z ISO 14001:2015 Zakres: odlewanie i obróbkę odlewów żeliwnych, malowanie i montaż komponentów. Proces obróbki cieplno-chemicznej

Miniatura PDF

Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z IATF 16949:2016 Zakres: Odlewnie i obróbka odlewów żeliwnych. Usługi obróbki cieplno-chemicznej

Miniatura PDF

Certyfikat Zatwierdzenia, zatwierdzony przez Lloyd's Register jako zgodnCertyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z ISO 9001:2015 Zakres: odlewanie i obróbkę odlewów żeliwnych, malowanie i montaż komponentów. Usługi obróbki cieplno-chemicznejy z następującymi normami: ISO 9001:2015 Numer Zatwierdzenia: ISO 9001 – 00017696

Miniatura PDF

Uznanie producenta materiału zgodnie z wymogami programu certyfikacji TNS-AD2000-W0 według AD 2000-Merkblatt W 0

Miniatura PDF

Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością dla Producentów Materiałów wg Dyrektywy 2014/68/UE (dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych)

Miniatura PDF

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej - 00770H

Miniatura PDF